Informacje

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała Nr LXXXIII/835/2024 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2024 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 roku poz. 4339).

 • zmiana: Uchwała Nr III/33/2024 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIII/835/2024 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2024 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 roku poz. 5941).

Akcja sterylizacja - program darmowej kastracji (sterylizacji) i znakowania zwierząt domowych

Na początku 2018 r. Rada Miasta po raz pierwszy uchwaliła program sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt domowych. Do ratusza wpłynęło ponad 220 wniosków. Pula pieniędzy (42,6 tys. zł) została wykorzystana już w kwietniu. Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców oraz pozytywne skutki, czyli zmniejszenie bezdomności zwierząt, mamy nadzieję, że dzięki przychylności Rady Miasta Marki program będziemy kontynuować również w kolejnych latach.

Akcja sterylizacja 2022 - LINK.

Akcja sterylizacja 2023 - LINK.

Akcja sterylizacja 2024 - LINK.

Ważne informacje w 2024 roku:

 • wnioski o sfinansowanie zabiegów należy składać od 6 maja 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku (chyba, że wcześniej wyczerpią się środki finansowe),
 • w dniu złożenia wniosku, wnioskodawca musi posiadać ważną Marecką Kartę Mieszkańca, której numer wpisuje we wniosku,
 • wnioski można składać:
  • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. nr 13), albo
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub
  • przesłać na adres Urzędu Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki).
 • wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.59.2024 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, o terminie odbioru karty skierowania. Odbiór kart skierowania będzie się odbywał wyłącznie osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta Marki,
 • karta skierowania ważna jest 30 dni od daty wystawienia skierowania (data będzie znajdowała się na skierowaniu),
 • zabieg musi zostać wykonany w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Jasińskiego 5 w Markach, w terminie do 45 dni od daty wystawienia karty skierowania, przy czym wykonanie zabiegu nie może przekroczyć czasu trwania Programu (do 30 listopada 2023 roku),
 • Urząd Miasta Marki nie wydaje duplikatów kart skierowania. W przypadku braku odbioru karty skierowania, w terminie wskazanym przez pracownika WOŚ, uznaje się, że wnioskodawca zrezygnował z uczestnictwa w Programie, a tym samym środki finansowe przeznaczone na dane zwierzę zostają zwolnione i przekazane na realizację kolejnego wniosku.

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności – Mazowsze dla zwierząt 2023

W 2023 roku Gmina Miasto Marki otrzymała środki w wysokości 20.000,00 zł z Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności – Mazowsze dla zwierząt 2023 na realizację Programu "Akcja sterylizacja 2023".

W dniu 21 czerwca 2023 roku Burmistrz Jacek Orych zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację dofinansowania.

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności – Mazowsze dla zwierząt 2024

W 2024 roku Gmina Miasto Marki otrzyma środki w wysokości 20.000,00 zł z Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności – Mazowsze dla zwierząt 2024 na realizację Programu "Akcja sterylizacja 2024".

W dniu 29 marca 2024 roku Burmistrz Jacek Orych zawarł umowę z Województwem Mazowieckim na realizację dofinansowania.

Zgłoszenia bezdomnych zwierząt na terenie miasta Marki

Zadzwoń pod czynny całą dobę numer tel. 501 437 802

Zgubił się lub uciekł Ci zwierzak?

Sprawdź na stronie głównej czy nie został znaleziony lub wypełnij formularz zgłoszeniowy: dodaj ogłoszenie

Odłowione z terenu Marek zwierzęta (psy i koty) trafiają do Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim:

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych
ul. Leśna 6S
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 506 403 514, 795 845 242
www.fundacjapsom.pl

Dzikożyjące ssaki ranne w zdarzeniach drogowych

- interwencje podejmuje:

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych
ul. Leśna 6S
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 506 403 514, 795 845 242
www.fundacjapsom.pl

- transportowane są do:

Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
Tel. 22 756 34 75
sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Godziny otwarcia ośrodka: 24h
Udzielanie informacji oraz sprawy adm.: 7:30 – 15:30
www.lasymiejskie.waw.pl
https://www.facebook.com/CEPLLasyMiejskie/

Wolno żyjące koty

Informujemy, że Gmina nie odławia wolno żyjących kotów naturalnie bytujących na terenach miejskich. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:

 • ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty,
 • zapewnienie dokarmiania wolono żyjących kotów poprzez zakup i wydawanie karmy zarejestrowanym społecznym opiekunom w okresie jesienno-zimowym,
 • przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji, jako najskuteczniejszych metod zapobiegania bezdomności.

Nie zabieraj kociaków wolno żyjących

Informujemy, że koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi. Małe kociaki zostawny w spokoju, podobnie jak w przypadku innych zwierząt wolno żyjących. Ich matka prawdopodobnie jest gdzieś w pobliżu i czeka, aż odejdziemy. Koty pełnią ważną rolę w miejskim ekosystemie regulując liczebność m.in. gryzoni.

Za szkody wywołane przez atak dzikiej zwierzyny odpowiada Skarb Państwa

Zwierzęta łowne stanowią własność Skarbu Państwa dlatego, zgodnie z orzecznictwem, odpowiedzialność za nie spoczywa na Skarbie Państwa. Obowiązki w zakresie kontroli i czuwania nad dzikimi zwierzętami spoczywają na wojewodach i Straży Łowieckiej.

Obowiązki Państwowej Straży Łowieckiej obejmują: „nie tylko przeciwdziałanie szkodnictwu wymierzonemu w zwierzęta, ale również – mimo braku wyraźnych w tym zakresie unormowań – ochronę człowieka przed dzikim zwierzęciem (…) na strażnikach spoczywa obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadkach. Gdy zwierzę zachowuje się w sposób nietypowy i opuszczając swoje naturalne środowisko – podchodzi do osiedli ludzkich i atakuje ludzi”.

"Zaniechanie dopełnienia obowiązku niewyrażonego wprost w ustawie, skutkujące szkodą na osobie wywołaną przez ataki dzikiej zwierzyny, może uzasadniać odpowiedzialność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego" - czytamy na portalu Prawo dla Samorządu.

Zgłoszenia dotyczące dzikiej zwierzyny powinny być kierowane do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
22 787 77 69 lub 22 776 03 00.

zdjęcie zwierzaka opisanego w treści ogłoszenia
fot. 1
fot. 2
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 10
fot. 11
Zgubiłeś zwierzaka?
Dodaj ogłoszenie
Bezdomny zwierzak?
Zadzwoń: 501 437 802
UM Marki   czyste.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - sklepy, strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry