Schronisko dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Marek

Zgodnie z § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz § 5 ust. 3 Uchwały nr XXXVIII/293/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności na terenie miasta Marki Burmistrz Miasta Marki informuje, że odłowione z terenu miasta Marki bezdomne psy od października 2013 roku są umieszczane w schronisku mieszczącym się pod adresem:

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim
prowadzone przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych
ul. Leśna (przedłużenie ulicy Sportowej)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uwaga! Zdjęcia wszystkich wyłapanych psów i kotów niezależnie od miejsca aktualnego przebywania są publikowane na stronie zwierzaki.marki.pl

******************************************************

Zgodnie z § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz § 5 ust. 3 Uchwały nr XXIII/156/2012 Rady Miasta z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności na terenie miasta Marki Burmistrz Miasta Marki informuje, że odłowione z terenu miasta Marki bezdomne psy od dnia 14 maja 2012 roku będą umieszczane w schronisku mieszczącym się pod adresem:

NOMADA Dominik Szostak

Długa Kościelna

ul. Szczęśliwa 55

05-074 Halinów