Informacje

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2017 roku

Uchwała nr XLII/344/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2017 roku

Uchwała - plik pdf

Odławianie bezdomnych zwierząt w 2017 roku

Usługa polegająca na odławianiu zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miasto Marki w 2017 roku realizowana jest przez firmę S.E.O.M. & SPARTAK Odławianie i Transport Zwierząt Lidia Różańska z siedzibą w Markach na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 272.63.2016

Transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych w 2107 roku

Usługa polegająca na całodobowym transporcie zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Marki w 2017 r. realizowana jest przez firmę S.E.O.M. & SPARTAK Odławianie i Transport Zwierząt Lidia Różańska z siedziba w Markach na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 272.64.2016

Odławianie zwierzat wolnożyjących w 2017 roku

Usługa polegająca na odławianiu zwierząt wolnożyjących z terenu Gminy Miasto Marki w 2017 roku realizowana jest przez firmę S.E.O.M. & SPARTAK Odławianie i Transport Zwierząt Lidia Różańska z siedzibą w Markach na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 272.65.2016

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1